Praktyczne wskazówki logopedyczne

 

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 15.00 - 15.30

 

10 najważniejszych wskazówek logopedycznych.

1. Czytamy 15 - 20 min. dziennie - codziennie, ale przekazując własne emocje.

2. Opowiadamy dziecku o wszystkim co robimy i co nas otacza, ale nie zalewamy go mową.

3. Rozwijamy motorykę dużą - zabawy dające możliwość samodzielnej aktywności np. na placu zabaw.

4. Rozwijamy motorykę małą - ćwiczymy ręce poprzez wycinanie, rysowanie lepienie.

5. Słuchamy dziecka i nie przerywamy mu podczas mówienia. Dajemy dziecku czas na dokończenie wypowiedzi.

6. Słuchamy dziecka i nie poprawiamy go po każdej próbie nazywania czegoś, ale podajemy poprawną formę. Nie powtarzamy błędnej wymowy.

7. Wyłączmy telewizor, tablet, telefon. Do 5 roku życia max. 60 min. dziennie.

8. Nie używamy spieszczeń i niepoprawnych form gramatycznych. Mówimy do dziecka normalnym tempem.

9. Nie wyręczamy dziecka podczas jedzenia (nauka gryzienia, żucia, połykania) oraz nie odwracamy jego uwagi podczas jedzenia.

10. Jeśli coś nas niepokoi, nie zwlekajmy z wizytą u specjalisty.

 

Jak nauczyć dziecko wydmuchiwać nos