Kontrast
Tekst

Opłaty/nr konta

Opłaty

Rodzice ponoszą opłatę miesięczną za wyżywienie z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu udzielonych świadczeń przez przedszkole na wskazane konto bankowe z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz grupa.

PKO BP 64 1020 5402 0000 0602 0245 4072