Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 1 może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Dyrektor i nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach podnosząc kwalifikacje zawodowe.

KADRA PRZEDSZKOLA:

Dyrektor -  mgr Dorota Bogdanowicz
nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Białek
nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Bienert – Świątek
nauczyciel dyplomowany

mgr Bogusława Zając
nauczyciel dyplomowany

mgr  inż. Adriana Boniakowska
nauczyciel kontraktowy

Koralia Borkowska
nauczyciel stażysta

Kinga Łopatka

nauczyciel stażysta

mgr Wioletta Popławska

nauczyciel kontraktowy, język angielski

mgr Alina Krysmalska - Logopeda
nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Puchowicz - Terapeuta
 nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kotowicz - Katecheta

nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

  • Ewa Zborowska
  • Rozalia Lindenberg - Krajniak
  • Anna Błoszyk

Kuchnia

  • Barbara Sokołowska
  • Bernadetta Żołądkiewicz

Intendent

  • Dorota Berbeka

Obsługa techniczna

  • Grzegorz Królik