Kontrast
Tekst

Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 1 może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Dyrektor i nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach podnosząc kwalifikacje zawodowe.

KADRA PRZEDSZKOLA:

Dyrektor -  mgr Dorota Bogdanowicz
nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Białek, nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Bienert – Świątek, nauczyciel dyplomowany

mgr Zuzanna Scheffler  nauczyciel kontraktowy

mgr Alicja Machowska  nauczyciel mianowany 

mgr  inż. Adriana Boniakowska,  nauczyciel kontraktowy

Kinga  Łopatka -  nauczyciel kontraktowy

mgr Wioletta Popławska - Język angielski,

mgr Alina Krysmalska - Logopeda, nuczyciel dyplomowany

mgr Ilona Puchowicz - Terapeuta, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kotowicz - Katechetka, nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

  • Ewa Zborowska
  • Rozalia Lindenberg - Krajniak
  • Anna Błoszyk

Kuchnia

Intendent

  • Dorota Berbeka

Obsługa techniczna

  • Grzegorz Królik