Kontrast
Tekst

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności

Data publikacji
śr., 09/01/2021 - 22:58

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”. David Lewis

 

 

Piłka piankowa miękka dla dzieci Mondo FLUO 20 cm Piłka do skakania z uchwytami dla dzieci 45 cm

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Prowadzone w przedszkolu zajęcia rozwijające uzdolnienia mają na celu wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Zajęcia te obejmują poszerzanie wiedzy, doskonalenie pamięci, umiejętność skupienia uwagi, zdolności kojarzenia, logicznego i twórczego myślenia. Zajęcia są zaplanowane i uporządkowane realizowane w formie kół zainteresowań i zespołów artystycznych, jest to również indywidualna praca dziecka nad doskonaleniem warsztatu twórczego, umiejętności, nad rozwijaniem uzdolnień kierunkowych

Gimnastyka smyka 

Wykorzystując naturalną potrzebę ruch u dzieci, korygujemy istniejące wady postawy i nie dopuszczamy do powstawania nowych, a także podnosimy ich ogólną wydolność fizyczną. Zajęcia te owocują wyrabianiem u dzieci nawyków prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego, świadomością z zakresu dbania o zdrowie i higienę ciała. Dzięki nim nasze dzieci stają się z każdym dniem sprawniejsze.

Umuzykalnienie

Udział w tych zajęciach uwrażliwia i buduje u dzieci wyjątkową umiejętność reagowania na muzykę. Rozwija strefę motoryczną i koordynację ciała. Kształtuje słuch i głos poprzez ćwiczenia emisyjne, śpiewu i dykcji. Uczy reagowania ciałem na elementy muzyki, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Pozwala na kontakt z muzyką klasyczną i instrumentami muzycznymi. Rytmika służy wszechstronnemu rozwojowi człowieka. Celem zajęć rytmiczno-muzycznych nie jest tylko dbanie o rozwój muzyczny czy fizyczny, ale przede wszystkim uczynienie dziecka twórczym, aktywnym, myślącym, wrażliwym i otwartym.

Zajęcia badawcze

Wszystkie dzieci ciekawe świata dzięki tym zajęciom będą mogły się wcielić w prawdziwych odkrywców. Wykorzystując proste materiały z którymi stykamy się codziennie będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć niecodzienne tajemnice z dziedziny fizyki i biologii. Poznamy odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzymy na wszystko co nas otacza. Jeszcze szerzej otworzymy wrota dziecięcej wyobraźni.

Matematyka na wesoło

Zajęcia są inspirowane i prowadzone według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Fundamentem osiągania sukcesu w zakresie edukacji matematycznej dziecka są jego własne doświadczenia. To one stanowią bazę dla tworzenia nowych pojęć i umiejętności. Włączenie w ten proces różnorodnych gier i zabaw dydaktycznych lubianych przez dzieci czynią te zajęcia bardziej atrakcyjnymi.

Bajkoterapia

Zajęcia z bajkoterapii są ważną formą wspomagania rozwoju emocjonalnego dziecka. Bajki terapeutyczne wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają. Mogą one utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, a także dowiedzieć się, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach.