Kadra

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 1 może poszczycić się wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Dyrektor i nauczycielki naszej placówki uczestniczą w licznych szkoleniach i kursach podnosząc kwalifikacje zawodowe.

KADRA PRZEDSZKOLA:

Dyrektor -  mgr Dorota Bogdanowicz
nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Białek
nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Bienert – Świątek
nauczyciel dyplomowany

mgr Bogusława Zając
nauczyciel dyplomowany

mgr  inż. Adriana Boniakowska
nauczyciel kontraktowy

Koralia Borkowska 
nauczyciel stażysta

Kinga Łopatka                                                                                                                                                                                                                                                                          nauczyciel stażysta        

mgr Wioletta Popławska - Język angielski                                                                                                                                                                                                                            nauczyciel kontraktowy,                                                                                                                                                                             

mgr Alina Krysmalska - Logopeda
nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Puchowicz - Terapeuta
nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kotowicz - Katecheta                                                                                                                                                                                                                                 nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji i obsługi

  • Ewa Zborowska
  • Rozalia Lindenberg - Krajniak
  • Anna Błoszyk

Kuchnia

  • Barbara Sokołowska
  • Bernadetta Żołądkiewicz

Intendent

  • Dorota Berbeka

Obsługa techniczna

  • Grzegorz Królik