Kontrast
Tekst

Informacje o przedszkolu

Jedynka to sprawdzony przyjaciel każdego dziecka, Jedynka to zaufanie, potencjał i możliwości, Jedynka dział już 75 lat

    Miejskie Przedszkole nr 1 znajduje się w „śródmieściu” w Zielonej Górze. Jest to budynek wolnostojący położony wśród wiekowych drzew, otoczony parkanem, bezpieczny i przyjazny. Placówka jest funkcjonalnie urządzona, posiada duże zaplecze edukacyjne min. przestronne i słoneczne sale do zabaw i nauki oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Teren przedszkola jest duży, zadrzewiony, ogrodzony i bezpieczny. Zawiera szereg atrakcyjnych urządzeń terenowych, niezbędne do jazdy na sankach wzniesienie, a także miejsce na organizację festynu i ognisk z rodzicami.

    "Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym".

   Przedszkole realizuje cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne określone przez MEN, wspomagając swoim oddziaływaniem wszechstronny rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami psycho-fizycznymi. Zapewnia wczesną edukację w atmosferze pełnej akceptacji i życzliwości oraz wspiera rodziców w wychowaniu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Realizowane programy:

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka pracujemy w oparciu o Podstawę Programową wychowania Przedszkolnego. W przedszkolu realizujemy:

 • "Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej
 • "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńska
 • "Wiem i rozumiem. Dbam o przyrodę"

Realizujemy również wiele innych programów autorskich, tworzonych przez naszą kadrę. Są to:

 • Roczny plan pracy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze
 • Program adaptacyjny Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze
 • Program wychowawczo - profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zielonej Górze
 • "Jak przygotować dziecko 6 letnie do pomyślnej adaptacji w szkole ? " 
 • "Jak pomóc dziecku osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło ? "  - D. Bogdanowicz
 • "Zdrowy przedszkolak - dobry uczeń" 
 • "Uśmiechnięty maluch" - program zespołowy
 • Programy ogólnopolskie, w których bierzemy udział: "Kubusiowi przyjaciele natury", "Mamo, tato wolę wodę", "Bezpieczne przedszkole"
 • Programy organizowane przez Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Zielonej Górze: "Czyste powietrze wokół nas", "Moje dziecko idzie do szkoły"

Innowacje  - "Na zdrówko dobra to rada - dużo owoców zjadaj W owocach są witaminki - są to zdrowia okruszynki" - kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się

                  - "Z ekologia na Ty"

P - przedszkole, priorytety, pedagogika

R - rozwój, rodzice,

Z - założenia, zasady, zadania

E - edukacja

D - dziecko

S - w samym centrum, sukces

Z - zabawa, zainteresowania, zdolności

K - kadra

O - odpowiedzialni, otwarci

L - ludzie za

E - edukację