Kontrast
Tekst

Grupa Sówki

 

Zobacz obraz źródłowy

Grupa: Sówki

Dzieci: 5-6 letnie

Wychowawca: mgr Magdalena Białek i Koralia Borkowska

Pomoc: Rozalia Lindenberg-Krajniak

 

To my Starszaki - bardzo żywe, energiczne, ruchliwe i ciekawe świata przedszkolaki.

Jesteśmy najstarszą grupą w naszym przedszkolu. Mówią na nas "Sówki mądre główki".

W naszej sali mamy różne kąciki zainteresowań, które rozwijają naszą wyobraźnię i zdolności min:

kącik plastyczny, książki, lalek, kuchenny, przyrodniczy i samochodowy.

Sala nasza została urządzona z myślą  o specyficznym trybie pracy "zerówki" , która przygotowuje dzieci do szkoły.

Dużą rolę zatem odgrywa w niej miejsce do pracy pisemnej i plastycznej - przy stołach.

Ale i tutaj nie zabraknie różnorodnych kolorowych zabawek

Uczymy się także języka angielskiego.

Praca w naszej grupie to przede wszystkim:

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania rodziców,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom podejmowanie aktywności twórczej i osiąganie dojrzałości szkolnej

- kształtowanie u dzieci postawy kreatywności i otwartości wobec zadań i ludzi.

Zapraszamy do nas!