Jak pracujemy? - Organizacja pracy

  Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00


POSIŁKI:

ŚNIADANIE - godz. 8.30 - 9.00

OBIAD - godz. 11.30 - 12.00

PODWIECZOREK - godz. 14.00 - 14.30

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Czas od godz. 8.00 do godz. 13.00 jest przeznaczony na działania nauczyciela wspierające rozwój dziecka poprzez realizację celów zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r.)

       W tym czasie odbywają się:

  • zajęcia dydaktyczne różnego typu organizaowane z całą grupą lub w małych zespołach (realizacja głównego celu dnia wg grupowych rozkładów zajęć i wybranego programu wychowania przedszkolnego) - w wymiarze 1 godz.
  • swobodna zabawa dzieci zniewielkim udziałem nauczyciela - w wymiarze co najmniej 1 godz.
  • zabawy ruchowe, gry, zajęcia sportowe oraz obserwacje przeyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze organizowane na przedszkolnym placu zabaw, w ogrodzie, w parku, na boisku - w wymiarze co najmniej 1 godz. ( w grupach najmłodszych - 1 godz.15 min)
  • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne - czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela w wymiarze 2 godz. ( czas ten obejmuje także odpoczynek poobiedni w grupach dzieci 3-letnich i 4-letnich, a także organizowane po głównym posiłku zabawy relaksacyjne oraz poznawanie literatury dziecięcejw grupach dzieci starszych).

Ponadto prowadzone są zajęćia dodatkowe:

  • zajęcia religii ( dzieci 5 - 6 letnie)
  • zajęcia z logopedii