"Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym"

  Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze jest placówką publiczną.

Prowadzi wychowanie i nauczanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.  Pracujemy w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego,  dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka, korzystamy z różnych programów:

 •  Program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewskiej, W. Żaba-Żabińska dostosowany i zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli (...) z dnia 23 grudnia 2008 i odpowiada zaleceniom zawartm w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie douszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników
 • Dziecięca matematyka - E. Gruszczyk - Kolczyńska

a także o programy własne nauczycieli wspomagające pracę placówki

 • "Jak przygotować dzieck 6 letnie do pomyślnej adaptacji w szkole ?  " - E. Bienert -Świątek
 • "Jak pomóc dziecku osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło ? "  - D. Bogdanowicz
 • "Zdrowy przedszkolak - dobry uczeń" - D. Paniec
 • "Uśmiechnięty maluch" - program zespołowy

        Od 2 lat nasza placówka realizuje zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mlodzieży. Powstały różne kółka zainteresowań tj.:

 • tetralne
 • muzyczne
 • plastyczne.

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy elementy alternatywnych metod i technik:

 •  Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne
 •  Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz
 •  Metoda Kinezjoligii Edukacyjnej  Dennisona
 •  Metoda Pedagogiki Zabawy
 •  Metoda aktywności ruchowej - K. Orffa
 •  Gimnastyka rytmiczna - A. i M. Kniessów
 •  Gimnastyka ekspresyjna - K. Labana
 •  Muzykoterapia
 •  Bajkoterapia
 •  Techniki relaksacyjne
 •  Techniki parateatralne

Podstawa programowa wych. przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej