RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA I / REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci trzy i czteroletnich

6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowo – gospodarcze

8:00 - 8:30 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne;

8:30 – 8:45

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:45 - 9:00 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30 Śniadanie;

9:30 – 11:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30-12:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;

Obiad;

12:30 – 13:00 Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp. praca indywidualna;

13:00 – 14:15

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców) Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:15 – 14:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku;

14:30 – 14:45 Podwieczorek;

14:45 – 16:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

 

 

 

Ø   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.