Dzień dobry ! - To my Starszaki, - bardzo żywe, energiczne, ruchliwe i ciekawe świata pięcio i sześciolatki. Jest nas 25 dzieci. W naszej grupie pracują dwie panie:  Bogusława Zając i Magdalena Jóźwiak.

  W naszej sali mamy różne kąciki zainteresowań, które rozwijają naszą wyobraznię i zdolności,min: kącik plastyczny, książki, lalek, kuchenny, przyrodniczy i samochodowy. Sala nasza została urządzona z myslą  o specyficznym trybie pracy "zerówki" , która przygotowuje dzieci do szkoły. Dużą rolę zatem odgrywa w niej miejsce do pracy pisemnej i plastycznej - przy stołach. Ale i tutaj nie zabraknie różnorodnych kolorowych zabawek.

Nauczyciele pracują w oparciu o następujące programy:

   - "Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

  - "Dziecięca matematyka" - E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

 a także programy własne wspomagające pracę placówki: "Zdrowy przedszkolak - dobry uczeń" , "Muzyka łagodzi obyczaje", "Jak pomóc osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło"

    Praca w naszej grupie to przede wszystkim:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania rodziców,
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom podejmowanie aktywności twórczej i osiąganie dojrzałości szkolnej
  • kształtowanie u dzieci postawy kreatywności i otwartości wobec zadań i ludzi

               Swoje talenty możemy rozwijać podczas zajęć z tańca, plastyki, rytmiki.

  W przedszkolu czas upływa nam na radosnej zabawie i nauce.