ŚREDNIAKI

  A to już średniaki ! Smiley

ŚREDNIAKI , grupa liczy 25 dzieci 4 i 5 letnich; nauczycielki:  Magdalena Białek i Adriana Boniakowska.

Jesteśmy grupą średniaków, mamy po cztery i pięć lat. Większość z nas uczęszcza do "1" już trzeci rok.

 Nasza sala zabaw jest dostosowana do naszego wieku, mamy kąciki zabaw:plastyczny, kuchenny, lalek, samochodów, klocków i książki oraz szereg różnych zabawek, puzzli, gier, układanek. W przedszkolu uczymy się wielu piosenek i wierszyków. Bierzemy udział w zabawach dydaktycznych, ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Zarówno w sali jak i na powietrzu. Nasza pani wie, że bez zabawy i spontanicznego działania nie da się wychować samodzielnego i aktywnego człowieka. Mamy tu wspaniałych kolegów i koleżanki, z którymi chętnie się bawimy. Jesteśmy śmiali i odważni.  Zapraszamy do nas !

Praca w naszej grupie koncentruje się przede wszystkim na:

  • wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i   możliwościami uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka
  • trosce o zapewnienie równych szans
  • stwarzaniu dzieciom warunków do rozwijania samodzielności
  • umacnianiu wiary dzieci we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
  • współdziałaniu z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowaniu

 

  Zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:

- "Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

   ,a także w oparciu o własne programy wspomagające pracę przedszkola:

  • - "Jak pomóc osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło?" - D. Bogdanowicz

W pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystujemy elementy alternatywnych metod i technik.