MALUCHY

   T o my maluchy z "1" ! Smiley

       Jesteśmy najmłodsi w przedszkolu, mamy po trzy latka, zajmuje się nami pani: Edyta Bienert - Świątek

     Poprzez zabawę poznajemy otaczający nas świat, jego normy i zasady, których uczymy się przestrzegać, aby żyć w zgodzie z innymi ludzmi oraz przyrodą.

 Świetnie bawimy się w swojej sali w licznych kącikach tematycznych, ale najchętniej w ogrodzie przedszkolnym.

Podczas codziennych zajęć uczymy się wielu wierszyków i piosenek związanych z omawianą tematyką.

  Kierunki działania:

  • stwarzanie warunków, by dziecko budowało obraz siebie
  • kształtowanie umiejętności przystosowania się dziecka do rzeczywistości
  • wprowadzanie dziecka w świat wartości
  • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspomagających procesy poznawcze dziecka

Materiał programowy jest stopniowany odpowiednio do wieku i możliwości dziecka

  Nauczycielki pracują w oparciu o programy własne oraz Program edukacji przedszkolnej"Nasze Przedszkole" - M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska

  W pracy wychowawczo - dydaktycznej wykorzystujemy elementy alternatywnych metod i technik.